جزییات دوره ها

courses thumb

دوره نوجوانان

مجموعه کتاب های Solutions 2nd Edition  در سال 2012 توسط Tim Falla – Paul A Davies- Jane Hudson   گردآوری و در انتشارات آکسفورد به چاپ رسید. این مجموعه دارای 5 مقطع به نام های Solutions Elementary Solutions Pre-Intermediate, Solutions Intermediate, Solutions Upper-Intermediate وSolutions Advanced بوده و هر مقطع شامل 10 درس می باشد؛ که در آکادمی زبان های خارجی گفتار نو، در هر ترم 2 درس آن تدریس می شود. علاوه بر کتاب اصلی، هر مقطع شامل یک کتاب کار (Workbook) نیز می باشد.

ویژگیهای کتاب:
  • روشی ارتباطی که در آن اطلاعات جدید در قالب موقعیت های قابل درک و لمس ارائه می شود تا زبان آموزان به طور فعال در فرآیند یادگیری قرار گیرند.
  • روش جدید حل مشکلات دستورزبانی که به دانش آموزان کمک می کند تا معانی و موارد استفاده ساختارهای زبانی مختلف را خود در قالب دروس کتاب بیابند.
  • موضوعات جالب و مرتبط به تجربه های دوران نوجوانی که علاقه و توجه آنها به دنیای اطراف خود را برمی انگیزد.
  • آموزش منظم واژگان در قالب بخش Vocabulary Builder که زبان آموزان را تشویق  می کند تا روش های خاص خود را برای به خاطرسپاری لغات جدید ایجاد کنند.
  • ارائه آمیزه ای از مهارتها که موقعیت تمرین قدم به قدم چهار مهارت Speaking, Listening, Writing, Reading را بوجود می آورد.
  • سه بخش جمع بندی در هر مقطع برای مرور و توسعه مهارتهای زبانی آموخته شده از طریق تمرینات متعدد و کنترل شده از جمله پروژه.

 


طول این دوره آموزشی:

5 ترم


طول هر ترم از این دوره:

شامل 20 ترم آموزشی که هر ترم در قالب 13 جلسه 120 دقیقه ایی برگزار می شود.


منابع آموزشی و کتاب ها:

مجموعه کتاب های Solutions 2nd Edition در سال 2012 توسط Tim Falla – Paul A Davies- Jane Hudson گردآوری و در انتشارات آکسفورد به چاپ رسید. این مجموعه دارای 5 مقطع به نام های Solutions Elementary Solutions Pre-Intermediate, Solutions Intermediate, Solutions Upper-Intermediate وSolutions Advanced بوده و هر مقطع شامل 10 درس می باشد. که در آکادمی زبان های خارجی گفتار نو، در هر ترم 2 درس آن تدریس می شود. علاوه بر کتاب اصلی، هر مقطع شامل یک کتاب کار (Workbook) نیز می باشد.


مدرک پایانی دوره