صفحات

سوالات متداول

برای اینکه بدانید درهرکدام از واحدها درچه ساعتی میتوانید تحصیل کنید، نخست باید تعیین سطح شوید.

در سیستم جدید یک سری از موارد آموزشی بصورت Quiz در بخش های گرامر و لغت بصورت online در اختیار زبان آموزان قرار می گیرد که این امر به یادگیری هرچه بهتر زبان آموزان کمک می نماید.

دوره های آنلاین مرتبط با بخش های مختلف کتاب بصورت کاملا اختیاری برای آن دسته از زبان آموزانی است که دسترسی به اینترنت دارند.

چنانچه زبان آموزان موارد آموزش داده شده را بخوبی تمرین کنند در سطح Pre-intermediate قادر به صحبت کردن می باشند.