جزییات دوره ها

courses thumb

دوره خردسالان

ديگر کمتر کسی را ميتوان يافت که تاثير کتاب هايی که علاوه بر آموزش زبان به توسعه توانمندی های ذهن کودک ميپردازد را انکار کند. آموزش مبتنی بر توانايی هاي شخصی را بايستی بر متد های قديمی مقدم دانست. به همين منظور شايسته و بايسته ديديم سري کتاب هاي 3 سطحي Super Safari را برای شما معرفی کنيم.

اين سری برای دوره ما قبل ابتدايی مجموعه ای کامل برای آموزش زبان از طريق داستان، آهنگ و بازی های مرتبط برای افزايش هوش شناختی، حسی حرکتی و اجتماعی کودکان می باشد. به خاطر سيستم و متد آموزشي منحصر به فرد می توان آن را به عنوان بهترين سري قبل از مجموعه Super Minds که به نوبه خود، افزايش توانايی ذهنی کودکان را بر حفظ کردن سطحي مطالب ارجح می دارد در نظر گرفت.

 سري Super Safari آموزش زبان را از طريق بازی و در عين حال افزايش حافظه و تمرکز و شناخت ارزش های اجتماعی ميسر می سازد که می تواند موفقيت کودکان امروزی را هم از لحاظ ذهنی و هم توانايی های اجتماعی تضمين کند.

ويژگی های کليدی:
  • آهنگ های اجرايی، کاردستی های خلاقانه و فعاليت هاي TPR (روش پاسخ فيزيکی) براي بهبود يادگيری و مهارت های حسی حرکتی کودک
  • صفحات Think (تفکر) براي توسعه انديشه، حافظه، تمرکز و خلاقيت کودک
  • صفحات با عنوان Value (ارزش) با کاراکتر های دوست داشتنی و داستان های رنگارنگ که کودکان را با زبان جديد و ارزش های اجتماعی آشنا می سازد.
  • قسمتهای Phonics که به کودکان در خواندن روان و مهارت های هجی کلمات کمک می کند.
  • صفحات کمک آموزشي جذاب (Cross-curricular) برای آشنا ساختن کودک با محيط اطراف خود و علوم مرتبط درسي (CLILC)

ويژگي هاي متمايز کننده کتاب

  • *دارا بودن صفحاتی با عنوان Family Fun که کودکان به کمک والدين خود در خانه به استفاده از زبان تشويق می شوند.
  • *دارا بودن DVD-ROM که شامل آهنگ و بازی های متنوع برای کودکان برای تمرين در منزل در نظر گرفته شده است.
  • *آمادگی برای کسب سواد خواندن و نوشتن با معرفی واج های زبان انگليسی


طول این دوره آموزشی:

2 ترم


طول هر ترم از این دوره:

شامل 12 ترم آموزشی که هرترم در قالب 12 جلسه ی 90 دقیقه ایی برگزار می شود.


منابع آموزشی و کتاب ها:

اين سري براي دوره ما قبل ابتدايي مجموعه اي کامل براي آموزش زبان از طريق داستان، آهنگ و بازي هاي مرتبط براي افزايش هوش شناختي ، حسي حرکتي و اجتماعي کودکان مي باشد. به خاطر سيستم و متد آموزشي منحصر به فرد مي توان آن را به عنوان بهترين سري قبل از مجموعه Super minds که به نوبه خود، افزايش توانايي ذهني کودکان را بر حفظ کردن سطحي مطالب ارجح ميدارد در نظر گرفت.


مدرک پایانی دوره